Meniny a význam mena

Sláva

18. December

Ženské meno Kornélia je odvodené z mena rímskeho rodu 'Cornelius', ktoré v preklade znamená 'roh'. Je plná nápadov a dobrých myšlienok, ale väčšinou ju nikto nechápe. Kým si nenájde vhodných priateľov, bude vždy len tápať a konať bez veľkých úspechov. Len v dobrom prostredí sa vie uvoľniť a rozvinúť všetky svoje nápady, aby dosiahla úspech. Je veľmi dôležité, aby sa stretávala s ľuďmi, ktorí sú na jej úrovni a nepripúšťala si veľmi samotu, či nepochopenie.