Meniny a význam mena

Vladislav, Vladislava

25. September

Mužské meno Vladislav má slovanský pôvod a v preklade znamená 'sláviaci vládu'. Je tvrdohlavý, nikdy nedá pokoj svojmu osudu, snaží sa ho zmeniť a upraviť. Bojuje a nevzdáva sa, nikdy neviete, čo spraví skôr a ako sa zachová. Je veľmi sebecký a všetko si dvakrát premyslí, len aby sa vyhol zbytočnému plytvaniu svojím časom. Býva náladový a aj v citoch sa mení ako aprílové počasie.

Ženská podoba mena Vladislav, rovnaký význam aj pôvod ako mužský ekvivalent mena Vladislav.<< Meniny predvčerom < Meniny včera | Meniny zajtra > Meniny pozajtra >>