GDPR a používanie cookies

Na základe nového nariadenia EÚ o spracovaní osobných údajov, Vás informujeme o potrebe Vášho súhlasu pri používaní a návšteve stránok www.meninydnes.sk.

Ako osobný údaj sa v rámci tohto nariadenia, okrem iného, považujú aj súbory COOKIES. Súbory cookies sa ukladajú do počítača užívateľa resp. jeho zariadenia, aby mu umožnili prístup k rôznym funkciám. Súbory cookies používame na zvýšenie efektivity Vašich návštev na našej webovej stránke. Súbory cookies používame na účely zapamätania predvolieb prehľadávania a to napríklad veľkosti textu, uprednostňovaného jazyka, predvolieb farieb atď. čo Vám umožňuje jednoduchšie prechádzanie našou stránkou, a zhromažďovanie analytických informácií a to napríklad počtu návštevníkov na našej webovej stránke. Cookies nám umožňujú lepšie zhromažďovať informácie o používaní našej webovej stránky. V ich údajoch však v žiadnom prípade nezhromažďujeme vaše osobné údaje a informácie. Ukladá sa len jedinečný identifikátor relácie, ktorý nám umožňuje opätovne načítať profil a predvoľby užívateľa pri vašej ďalšej návšteve webovej stránky.

Pri využívaní určitých špecifických služieb našej web stránky môžete byť vyzvaní na zadanie emailu a/alebo mena a/alebo telefónneho čísla. Tieto údaje sú nevyhnutné pri poskytnutí tej ktorej služby/funkcionality webu (odoslanie novinky, pripomienky, sms správy,...) a nebudú poskytnuté tretej strane za účelom reklamy alebo inej činnosti nesúvisiacej s našou službou.

Na základe vyššie uvedeného, nemôžete ďalej pokračovať v prehliadaní našich stránok, pokiaľ nedáte výslovný, slobodný a zrozumiteľný súhlas na spracovávanie Vašich osobných údajov tak ako bolo spomenuté v tomto texte. Zároveň môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať, čo však bude mať za následok zrušenie všetkých Vašich aktivít, nastavení upozornení a pod.

Návštevou našich stránok dávate jednoznačný, slobodný a jasný súhlas s týmto dokumentom a udeľujete súhlas na spracovávanie Vašich osobných údajov v rozsahu potrebnom na využívanie našej služby.