Meniny a význam mena

Alžbeta

19. November

Ženské meno Alžbeta má hebrejský pôvod, je novozákonné a v preklade znamená 'Bohu zasvätená'. Je to silná osobnosť, ktorá dokáže viesť iných a vládnuť slabším, no spravodlivo a bez osobného prospechu. Môže dosiahnuť vysoký post, nezáleží, v akom smere sa chystá uplatniť. Má osudom dané schopnosti, ktoré ju uprednostňujú a posilňujú, takže všetko zvládne. Dokáže uspieť aj vo výnimočnej konkurencii.<< Meniny predvčerom < Meniny včera | Meniny zajtra > Meniny pozajtra >>