Meniny a význam mena

Hilda

11. December

Ženské meno Hilda má nemecký pôvod a v preklade znamená 'bojovníčka'. Získa si priateľov a podporu aj u ľudí, ktorí nemajú iných radi. Je často považovaná za diplomatku, ktorá si vie získať každého a využívať iných pre svoje ciele. Jej ciele nikdy nie sú len sebecké, alebo vypočítavé. Snaží sa pomáhať aj iným, nielen sebe, takže jej obľuba bude vždy rásť.