Meniny a význam mena

Konštantín

19. September

Mužské meno Konštantín má latinský pôvod a v preklade znamená 'stály, pevný'. Tento muž je introvertný, uzavretý do seba, dáva prednosť vnútornému svetu pred stykom s vonkajším. Je nepriebojný, zato dosť ovplyvniteľný a zväčša precitlivený a pomstychtivý. Od detstva ho treba poúčať, čo značí 'tvoj blížny', aké sú sociálne väzby a nevyhnutné hranice individuálnej slobody, ktorej prekročenie značí pošliapavanie slobody iného. Rád ničí a využíva svoje okolie, ale málokto sa v ňom vyzná, teda je ťažké sa im ubrániť.<< Meniny predvčerom < Meniny včera | Meniny zajtra > Meniny pozajtra >>