Meniny a význam mena

Otília

12. December

Meno Otília má nemecký pôvod a jeho význam je 'bohatá, mocná bojovníčka'. Vždy všetko vie najlepšie. Vie ako má postupovať, aby dosiahla svoj cieľ. Ako konať, aby bola považovaná za neodolateľnú. Svojich blízkych nikdy neopúšťa, pokiaľ oni stoja po jej boku.